ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 CỦA SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

Ngày 09/5/2018, Đoàn kiểm tra công nhận Trường Tiểu học Tân Kiều 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp đến làm việc tại Trường Tiểu học Tân Kiều 1. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm Trưởng đoàn, về phía địa phương ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và ông Hồ Phú Trường, Phó Trưởng phòng, Phòng GDĐT tiếp và làm việc với Đoàn.

29

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT – Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận sau buổi kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục, hồ sơ minh chứng và đối chiếu với các tiêu chí của 05 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 được quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của địa phương và công sức phấn đấu của tập thể giáo viên nhà trường đã xây dựng Trường Tiểu học Tân Kiều 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

5

Họp đoàn thông thông qua quyết định kiểm tra và chương trình làm việc

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu kết luận – Trường Tiểu học Tân Kiều 1 cơ bản đã đạt 05 tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy định tại Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT. Đồng thời Ông đề nghị Phòng GDĐT tiếp tục hỗ trợ nhà trường sớm khắc phục những tồn tại còn lại trong thời gian sớm nhất, hoàn thành các hồ sơ theo quy định báo cáo về Sở GDĐT trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bên cạnh đó, Ông yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới để xứng đáng là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia./.

Tác giả bài viết: Lương Hoàng Giang