Đón đoàn kiểm tra công nhận Trường TH Đốc Binh Kiều 2 và Trường TH Đốc Binh Kiều 3 đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp

Sáng nay, ngày 04/4/2018, Đoàn kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp của Sở GDĐT Đồng Tháp đến làm việc tại Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 2 và Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3. Bà Ngô Thúy Anh, Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT Đồng Tháp làm Trưởng đoàn.

IMG_1120

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường TH Đốc Binh Kiều 3

IMG_1116 IMG_1132

IMG_1105

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường TH Đốc Binh Kiều 2

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo quá trình xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp và tiến hành kiểm tra thực tế, kiểm tra hồ sơ minh chứng theo 09 tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp được quy định tại Quyết định số 691/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Sở GDĐT về việc ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp tại Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 2 và Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3.

IMG_1131 IMG_1128 IMG_1111

Một số cảnh quan trong trường học

Bà Ngô Thúy Anh đánh giá cao về sự quan tâm, đầu tư, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp của địa phương; cải thiện cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát, tạo sân chơi, bãi tập cho học sinh vui chơi, giải trí và học tập tốt hơn. Thông qua đó, nhà trường giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại đơn vị.

Người viết: Lương Hoàng Giang