Giao lưu viết chữ đẹp cấp tiểu học, năm học 2017-2018

IMG_0703

Một học sinh lớp 5 đang tham gia phần giao lưu viết chữ đẹp

Ngày 03/02/2018, Phòng GDĐT huyện Tháp Mười tổ chức “Giao lưu viết chữ đẹp cấp tiểu học, năm học 2017-2018” với 330 học sinh và 93 giáo viên của 32 trường trường tiểu học và các trường TH&THCS trong huyện tham gia.

Mỗi đơn vị có 10 học sinh từ lớp 1–5, mỗi khối lớp có 02 học sinh tham gia. Mỗi trường chọn 03 giáo viên đang dạy lớp 4, 5 và các giáo viên dạy bộ môn tham gia “Giao lưu viết chữ đẹp” lần này.

Thông qua ngày hội giao lưu viết chữ đẹp đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” ở các trường tiểu học, nhất là nâng cao chất lượng chữ viết của học sinh và giáo viên. Chữ viết là tính nết con người, phát huy từ phong trào “Rèn chữ – Giữ vở” đã giáo dục học sinh tính cẩn thận, lòng kiên nhẫn, phát huy tính thẩm mỹ, yêu thích cái đẹp và tư duy linh hoạt, sáng tạo.

Giao lưu viết chữ đẹp năm nay, được đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh hưởng ứng thực hiện, nhất là các bậc phụ huynh khi nhìn thấy những quyển vở sạch sẽ được các em chăm chút giữ gìn cận thận, những nét chữ nắn nót rất đẹp, các bậc phụ huynh rất hài lòng về con em mình và công tác dạy học ở các trường tiểu học nên trong ngày “Giao lưu viết chữ đẹp” rất đông đảo các bậc phụ huynh tham gia cổ vũ. Ngành giáo dục huyện Tháp Mười hướng dẫn, chỉ đạo các trường tiểu học tiếp tục duy trì phòng trào “Rèn chữ – Giữ vở” trong nhà trường xuyên suốt trong năm học và trong những năm tiếp theo.

IMG_0696 IMG_0700 IMG_0719 IMG_0747 IMG_0751 IMG_0753

IMG_0786 IMG_0787 IMG_0790 IMG_0791