HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 31/7/2018, Phòng GDĐT huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng chuyên môn cấp tiểu học năm học 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019, tham gia hội thảo có 55 đại biểu là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên của các trường tiểu học, TH&THCS là thành viên Hội đồng chuyên môn cấp huyện tham dự.

20180731_140717Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng bộ môn cấp tiểu học năm học 2017-2018

Hội nghị tổng kết nêu bật kết quả hoạt động của Hội đồng chuyên môn trong năm học 2017 – 2018 đã góp phần rất lớn trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực sư phạm cho giáo viên, góp phần chung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tiểu học.

Ông Hồ Phú Trường, Phó Trưởng phòng, Phòng GDĐT đến dự và phát biểu trong hội nghị, Ông đánh giá cao về chất lượng hoạt động của Hội đồng chuyên môn trong năm học 2017 – 2018 và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội đồng chuyên môn hoạt động đạt hiệu quả cao. Ông yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2018 – 2019 dựa trên thực tế từ nhu cầu của các đơn vị, giáo viên nhằm tháo gỡ những khó khăn của các đơn vị, bồi dưỡng năng lực quan lý, năng lực sư phạm cho giáo viên và mục tiêu chính là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học. Năm học 2018 – 2019, các tổ chuyên môn cần tập trung tổ chức các hội thảo, hội giảng chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chủ trương “Dạy thật – Học thật”, xây dựng ma trận đề, ra đề kiểm tra và đánh giá học sinh theo Văn bản họp nhất số 03/VBHN-BGDĐT của Bộ GDĐT, công tác bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành môn học, còn khó khăn trong học tập, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học,… để góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học.

20180731_155840 (1)

Các tổ bộ môn thảo luận xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học 2018-2019

Tác giả bài viết: Lương Hoàng Giang