Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019

Ngày 14/9/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2018 – 2019. Hội nghị có 40 đại biểu tham dự, đến dự Hội nghị có lãnh đạo Phòng GDĐT, chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp THCS, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS trong huyện.

IMG_1536917115678_1537154028550

IMG_1536917115781_1537154028628Hội nghị chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019 được tổ chức tại Trường THCS Đốc Binh Kiều

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm năm học 2018 – 2019. Trong Hội nghị, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém đã tự nhìn nhận, rút kinh nghiệm và đề ra hướng khắc phục trong năm học 2018-2019. Bên cạnh đó cũng có nhiều đại biểu tham gia ý kiến thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, dạy học và các đề xuất về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức các phong trào hội thi đạt hiệu quả.

IMG_1536917115902_1537154028729Ông Lê Ngọc Ảnh, Trưởng phòng, Phòng GDĐT chủ trì Hội nghị

Ông Lê Ngọc Ảnh, Trưởng phòng, Phòng GDĐT đến dự và phát biểu  chỉ đạo trong Hội nghị. Ông đánh giá cao về vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS đã phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, đặc biệt là công tác ôn tập tuyển sinh lớp 10, các đơn vị đã lập được nhiều thành tích xuất sắc góp phần chung cho thành tích của Ngành giáo dục huyện nhà. Ông chỉ đạo các trường THCS, TH&THCS năm học 2018 – 2019 ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai thực hiện, các trường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Dạy thật – Học thật” đi vào chiều sâu; đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thực hiện tốt công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức học sinh trong học đường, chấm dứt vô điều kiện bạo lực học đường; thực hiện kiểm tra 03 chung nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh; ngoài việc phải đạt được chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường cần quan tâm đến chất lượng mũi nhọn và Hội khoẻ phù đổng sắp tới; tạo không khí làm việc trong tập thể, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, thường xuyên khích lệ, động viên các bộ phận thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người quản lý trong đơn vị; tập trung cho các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của năm sau phải cao hơn năm trước, quan tâm đến công tác thi đua tại đơn vị; sau khi Hội nghị cấp huyện các đơn vị phải tổ chức Hội nghị chuyên môn tại đơn vị mình./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ẩn Chương