Kết quả tham dự “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” tỉnh Đồng Tháp Năm học 2018 – 2019

Năm học 2018-2019, học sinh Trường Tiểu học Dương Văn Hòa đạt nhiều thành tích xuất sắc trong “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” cấp huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười cử chọn 07 học sinh của Trường Tiểu học Dương Văn Hòa tham gia “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” tỉnh Đồng Tháp năm học 2018-2019.

Untitled

Ngày 26 và 27/01/2019, 07 học sinh Trường Tiểu học Dương Văn Hòa tham gia “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” cấp tỉnh. Được sự quan tâm, đầu tư của nhà trường và sự phấn đấu của các em học sinh nên các em xuất sắc đạt được các giải cao trong ngày hội rất đáng biểu dương và khen ngợi, cụ thể:

94c7e5e2ccd371e7e11e5b2f90fcac84

732d6a3f4e997386f44bd458f3d5fd51

31719308cc5053fd7d6aba7ad24b4e5d

e6e00a63526786a520c4afdc6e272091

979d2bc46684d0774e05aa97742f9474

f426314b0cd2fd3456a97753bea21f34

fc6e498f1e40bf968429af7d0a0c17bc

+ Đạt giải cá nhân:

– Em Trần Phương Du học sinh lớp Năm/6 Trường Tiểu học Dương Văn Hòa đạt giải Nhất (cá nhân) nội dung giao lưu “Văn nghệ”;

– Em Nguyễn Như Ngọc học sinh lớp Năm/1 Trường Tiểu học Dương Văn Hòa đạt giải Nhì (cá nhân) nội dung giao lưu “Tuyên truyền viên nhí”.

+ Đạt giải tập thể:

– Giải Nhất nội dung giao lưu “Tuyên truyền viên nhí”;

– Giải Nhất nội dung giao lưu “Văn nghệ”;

– Giải Ba nội dung giao lưu “Vẽ tranh”;

– Giải Ba nội dung giao lưu “Chữ đẹp”;

– Giải Ba nội dung giao lưu “Trò chơi”.

Tác giả bài viết: Lương Hoàng Giang