Lễ Khai Mạc Tuần Lễ Hưởng Ứng Học Tập Suốt Đời Năm 2018

Sáng ngày 01/10/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tháp Mười phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể huyện tổ chức Lễ khai mạc điểm “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã Mỹ An. Lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa (thư viện, nhà văn hóa,…), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, học viên trên địa bàn.

DSC_0056Tiết mục văn nghệ chào mừng của HS trường THCS Mỹ AnDSC_0053Đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

DSC_0057Hội Khuyến học xã phát biểu ý nghĩa học tập thường xuyên và học tập suốt đời DSC_0058Lãnh đạo TTVH-HTCĐ, đại diện cơ sở cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người phát biểu DSC_0059Phát biểu của đại diện người học về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018” (Học viên trường Trung cấp nghề – GDTX Tháp Mười). DSC_0060Đại diện nhân viên thư viện phát biểu và giới thiệu các tài liệu, tài nguyên điện tử hữu ích (sách, báo điện tử, trang web).DSC_0061 (1)Đại diện các cơ sở giáo dục phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Được diễn ra từ ngày 1 đến 7/10, với Chủ đề: Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh). Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, các cơ sở giáo dục, Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng thực hiện các hoạt động như sau: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên Trung tâm Văn hoá – Học tập cộng đồng; tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT như: tổ chức hội sách, trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ; tổ chức các cuộc thi về sách; tổ chức thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện,…

Tác giả bài viết: Nguyễn Ẩn Chương