THI HỌC KỲ “NGHIÊM TÚC, CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN” NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện Hướng dẫn số: 156/HD-PGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng GDĐT Tháp Mười về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 của ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp cấp THCS. Trong đó có chỉ đạo về công tác tổ chức thi học kỳ.

Trên cơ sở đó, nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai trong đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung, tổ chức ôn tập và phổ biến quy chế thi, thông báo thời gian thi (từ ngày 03/5/2018 đến ngày 12/5/2018), chuẩn bị về bàn ghế, phòng học, trang thiết bị phục vụ cho công tác thi…song song đó nhà trường còn rất chú trọng về công tác ra đề, in sao, bảo mật đề thi, coi và chấm thi …sao cho đảm bảo an toàn không để sự cố xảy ra trong suốt quá trình thi, theo phương châm: “nghiêm túc, chất lượng và an toàn” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị.

Năm học 2017 – 2018, trường THCS Mỹ Quý có 1233 học sinh với 32 lớp. Căn cứ vào số lượng học sinh nêu trên, nhà trường tiến hành phân chia học sinh theo từng phòng thi, khối 6 có 14 phòng, khối 7 có 15 phòng, khối 8 có 12 phòng, khối 9 có 12 phòng (mỗi phòng có 24 học sinh).

Sáng thứ hai ngày 07 tháng 5 năm 2018 nhà trường tiến hành tổ chức cho khối 9 thi học kỳ 2 (theo lịch chung), môn Ngữ văn (do Sở GDĐT ra đề) và môn Vật lý (do Phòng GDĐT ra đề).

GV COI THI HK2

Giáo viên chuẩn bị coi thi học kỳ 2 môn Ngữ văn (lớp 9)

Trong thời gian tới, đối với những môn thi còn lại nhà trường sẽ tiếp tục quán triệt cho giáo viên và học sinh thực hiện tốt quy chế thi, theo phương châm: “nghiêm túc, chất lượng và an toàn” nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện của huyện nói chung và đơn vị nói riêng./.

Tác giả: Hứa Quang Nhựt  (Nguồn tin: Trường THCS Mỹ Quý)