Thông báo thời gian thi thăng hạng lên chức danh hạng III

Tên file: Thong-bao-on-thi-thang-hang-vien-chuc.signed.pdf
Tải về
Tên file: 6-12-danh-sach-du-dieu-kien-du-thi-thang-hang-kem-theo-Thong-bao.xlsx
Tải về

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm ôn tập thi thăng hạng lên chức danh giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III năm 2018 của huyện Tháp Mười

Thực hiện Công văn số 1768/SNV-CCVC ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thi thăng hạng lên chức danh giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III năm 2018 của huyện Tháp Mười.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian, địa điểm thi thăng hạng lên chức danh giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III năm 2018 của huyện Tháp Mười cụ thể như sau:

  1. Thời gian:

– Lúc 7 giờ 30 đến 9h, ngày 10/11/2018 ôn tập môn kiến thức chung.

– Lúc 9 giờ 15 đến 11h, ngày 10/11/2018 ôn tập môn chuyên môn, nghiệp vụ.

– Lúc 13 giờ 30 đến 15h, ngày 10/11/2018 ôn tập môn ngoại ngữ Tiếng Anh.

– Lúc 15 giờ 15 đến 17h, ngày 10/11/2018 ôn tập môn Tin học.

  1. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đường Hùng Vương, khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
  2. Thành phần: Viên chức đăng ký dự thi đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng lên chức danh giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III năm 2018 của huyện Tháp Mười.

(Có danh sách kèm theo)

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại 02773.824129./.