Thông báo thời gian xét chuyển công tác giáo viên

Tên file: 04-THONG-BAO-THOI-GIAN-XET-CHUYEN-CT.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục

trên địa bàn huyện Tháp Mười năm học 2019-2020

Căn cứ Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm học 2019-2020 thông báo thời gian xét chuyển công tác như sau:

  1. Thời gian: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13/6/2019 (thứ Năm).
  2. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo được đăng: Trên Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: pgdthapmuoidt.edu.vn và trên Trang Thông tin điện tử của huyện www.thapmuoi.dongthap.gov.vn

Hội đồng xét chuyển công tác huyện Tháp Mười kính mời tất cả viên chức đã nộp hồ sơ xin chuyển công tác về các đơn vị trường học thuộc huyện Tháp Mười, Hiệu trưởng các trường trong huyện có nhu cầu tiếp nhận viên chức đến tham dự buổi họp xét chuyển công tác viên chức vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trường hợp viên chức đã nộp hồ sơ xin chuyển công tác không dự họp được phải có giấy ủy quyền cho người thân dự thay, nếu không đến dự thì mọi thắc mắc về sau Hội đồng sẽ không giải quyết.

Thông báo này thay thư mời.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.824.129./.

15 thoughts on “Thông báo thời gian xét chuyển công tác giáo viên

  1. Pingback: stromectol online
  2. Pingback: who cbd oil
  3. Pingback: ivermecta clav uti

Đã khóa bình luận