XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ AN 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Ngày 08/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp tổ chức kiểm tra, công nhận Trường Tiểu học Mỹ An 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và Trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm trưởng đoàn.

HINH MA1

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo trong buổi kiểm tra tại Trường TH Mỹ An 1

Năm 2011, Trường Tiểu học Mỹ An 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, qua quá trình phấn đấu và trưởng thành, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường không ngừng phấn đấu lập nhiều thành tích để duy trì vững chắc các tiêu chí của năm tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong nhiều năm qua, Trường Tiểu học Mỹ An 1 huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%, duy trì tổ chức bán trú (tỷ lệ 33,60%), dạy học 2 buổi/ngày (tỷ lệ 85,95%), tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp, xây dựng đạt chuẩn Thư viện tiên tiến. Năm học 2017 – 2018 tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp học đạt 99,59%, học sinh lớp 5 hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 100% và hiệu quả đào tạo đạt 100%. Nhiều học sinh, giáo viên đạt giải trong các phong trào hội thi cấp huyện, tỉnh, năm học 2017 – 2018 học sinh đạt 15 giải cấp huyện, 04 giải cấp tỉnh. Toàn trường có 19/23 (tỷ lệ 82,61%) giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh.

MA1.1MA1MA1.2Các hoạt động giáo dục tại Trường TH Mỹ An 1TUYEN TRUYEN ATGT MH1Hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường TH Mỹ Hoà 1

Trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 không ngừng phấn đấu vươn lên, quyết tâm nâng cao chất lượng học sinh và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2017 – 2018, nhà trường huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì tốt sĩ số học sinh, tổ chức cho 436/482 (tỷ lệ 90,45%) học sinh học 2 buổi/ngày, xây dựng Thư viện đạt chuẩn quốc gia, trường xanh – sạch – đẹp. Cuối năm học 2017 – 2018, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,43%, học sinh lớp 5 hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 100% và hiệu quả đào tạo đạt 93,97%. Nhiều học sinh, giáo viên đạt giải trong các phong trào hội thi cấp huyện, tỉnh, năm học 2017 – 2018 học sinh đạt 19 giải cấp huyện, 01 giải cấp tỉnh. Toàn trường có 12/26 (đạt tỷ lệ 46,15%) giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh.

DOAN TONG KET TAI TRUONG MH1Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu kết luận tại Trường TH Mỹ Hoà 1

Qua kết quả kiểm tra của Đoàn, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao về sự quan tâm, đầu tư công tác giáo dục của địa phương huyện Tháp Mười. Trường Tiểu học Mỹ An 1 và Trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 thực hiện tốt công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, sắp xếp, bố trí tổng thể nhà trường ngăn nắp và khoa học. Về chất lượng, kết quả dạy và học của các trường đều đạt tỷ lệ cao theo các tiêu chí của năm tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia./.

Tác giải bài viết: Lương Hoàng Giang, Phòng GDĐT Tháp Mười