Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ

Đăng ngày: 2018-02-08 10:27:03
Sửa ngày: 2018-02-08 10:27:03
Ngày ký: 05/01/2018
Ngày hiệu lực: 20/02/2018
Người đăng: pgdthapmuoidt

Tên file: 06.signed_tien-an-trua-tre-va-che-do-gv-mn.pdf
Kích thước: 766.22 KB
Tải về


Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non