PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

Thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2021

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “An toàn Covid – 19”

Hội thảo dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Chương trình GDPT 2018

Huyện Tháp Mười tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23