PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019

Hội giảng dạy học môn Tiếng Việt và Toán lớp 5 Năm học 2018 – 2019

Hội nghị Tổng kết chuyên môn cấp tiểu học năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM HỌC 2017-2018

TỔNG KẾT HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” BẬC HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23