PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

HƯỞNG ỨNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Hội nghị tư vấn phân luồng học sinh sau TN THCS

Nêu gương “Người tốt – Việc tốt”

Kết quả tham gia giao lưu “Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018 – 2019”

Thanh tra chuyên ngành của Sở GDĐT Đồng Tháp

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ SƠ KẾT PHÁT THƯỞNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019

LỄ KHỞI KHÁNH THÀNH 04 PHÒNG HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THẠNH 2


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23