PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM HỌC 2017-2018

TỔNG KẾT HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” BẬC HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018

TỔNG KẾT HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP THCS

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN NĂM HỌC 2017 -2018

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 CỦA SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

THI HỌC KỲ “NGHIÊM TÚC, CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN” NĂM HỌC 2017 – 2018


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23