PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

TỔNG KẾT HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” BẬC HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018

TỔNG KẾT HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP THCS

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN NĂM HỌC 2017 -2018

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KIỀU 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 CỦA SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP

THI HỌC KỲ “NGHIÊM TÚC, CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN” NĂM HỌC 2017 – 2018

HỘI THẢO TỔ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP THCS, CHUYÊN ĐỀ “ÔN TẬP THI TUYỂN SINH LỚP 10” NĂM HỌC 2018-2019


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23