PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ SƠ KẾT PHÁT THƯỞNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019

LỄ KHỞI KHÁNH THÀNH 04 PHÒNG HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THẠNH 2

Kết quả tham dự “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” tỉnh Đồng Tháp Năm học 2018 – 2019

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ AN 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 VÀ SƠ KẾT PHÁT THƯỞNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019

Thông báo thời gian thi thăng hạng lên chức danh hạng III

XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ AN 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ XXII NĂM 2018


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23