PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “An toàn Covid – 19”

Hội thảo dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Chương trình GDPT 2018

Huyện Tháp Mười tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Ứng dụng Bluezone


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23