PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “An toàn Covid – 19”

Hội thảo dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Chương trình GDPT 2018

Huyện Tháp Mười tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Ứng dụng Bluezone

Mô hình thư viện thân thiện Room to Read: Mỗi lần đến với Thư viện thân thiện là một niềm vui và được thể hiện khả năng của bản thân thông các hoạt động tại thư viện trường tiểu học.


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23