PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2020

Huyện Tháp Mười tổ chức Tổng vệ sinh trường, lớp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

qwewq

HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VI RÚT MỚI nCoV-2019

Danh sách CBQL, GV đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2020

Lễ trao quyết định nghỉ hưu Nhà giáo ưu tú Lê Ngọc Ảnh, nguyên Trưởng phòng GDĐT

Danh sách Cán bộ Phòng GDĐT đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23