PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THÁP MƯỜI           Địa chỉ: Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp              Điện thoại: 0277.3824129

Thư ngỏ gửi nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Hội thảo dạy học môn Âm nhạc cấp tiểu học Năm học 2018 – 2019

Lễ Khai Mạc Tuần Lễ Hưởng Ứng Học Tập Suốt Đời Năm 2018

Hội thảo dạy học môn Tiếng Việt và Toán lớp 4 Năm học 2018 – 2019

Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019

Hội giảng dạy học môn Tiếng Việt và Toán lớp 5 Năm học 2018 – 2019

Hội nghị Tổng kết chuyên môn cấp tiểu học năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019


asfaswfqwrfqwfsaxcbsdrg4wgt23t23