Thông báo Công khai chỉ tiêu tiếp nhận viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024

Tên file: 5155_TB-UBND_13062024-signed.pdf
Tải về
Tên file: PHU-LUC-CONG-KHAI-NHU-CAU-TIEP-NHAN-VIEN-CHUC-NAM-2024.pdf
Tải về
  THÔNG BÁO

Công khai chỉ tiêu tiếp nhận viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024

 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Công văn số 3477/UBND-NV ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn xét chuyển công tác đối với viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024 (có Phụ lục 1, 2, 3 chi tiết kèm theo)Đồng thời, thông báo đến viên chức có nhu cầu thay đổi nguyện vọng chuyển công tác thì nộp đơn về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo được đăng trên Trang Thông tin điện tử huyện Tháp Mười tại địa chỉ thapmuoi.dongthap.gov.vn và trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại địa chỉ pgdthapmuoidt.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, tại địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.824.129 để được hướng dẫn./.