16Th2/23
thong bao

THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo

11Th12/18
thông-báo

Thông báo thời gian thi thăng hạng lên chức danh hạng III

THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm ôn tập thi thăng hạng lên chức danh giáo viên mầm non hạng III,

13Th11/18
nha giao20-11

Thư ngỏ gửi nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư ngỏ gửi nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Năm nào cũng vậy, đến ngày