Tuyên truyền sử dụng Áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học

Tuyên truyền sử dụng Áp phích truyền thông

về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Tổ chức Good Neighbors International (GNI), Bộ GDĐT đã xây dựng Áp phích truyền thông về công tác xã hội và Áp phích truyền thông về tư vấn tâm lý trong trường học (Áp phích) với mục đích truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.Để đảm bảo sử dụng Áp phích hiệu quả trong việc truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT:1. Đăng tải Áp phích lên website của Sở GDĐT, của các cơ sở giáo dục phổ thông và truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý phù hợp với điều kiện của nhà trường.2. Khuyến khích các Sở GDĐT in Áp phích bản màu và phát hành miễn phí cho các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc chỉ đạo các trường in Áp phích để truyền thông tại trường (file áp phích của Bộ GDĐT đính kèm).3. Đề nghị 06 Sở GDĐT: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa lựa chọn tại mỗi Sở 15 cơ sở giáo dục phổ thông để phát hành Áp phích miễn phí tới các trường; gửi văn bản báo cáo về Bộ GDĐT (Bộ GDĐT phối hợp với Tổ chức GNI in và phát hành miễn phí 200 Áp phích bản màu cho 06 Sở).Chi tiết xin liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên); địa chỉ: số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, số điện thoại: 0917.345.434, hộp thư điện tử: ntbthuy@moet.gov.vn).Trân trọng cảm ơn./.