Thông báo công khai nhu cầu tiếp nhận viên chức năm 2022

Đăng ngày: 2022-06-30 08:50:09
Sửa ngày: 2022-06-30 08:50:09
Người đăng: pgdthapmuoidt

Tên file: Copy-of-THONG-BAO-CONG-KHAI-NHU-CAU-TIEP-NHAN-VC.pdf
Kích thước: 508.80 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-PL-NHU-CAU-TIEP-NHAN-VC.pdf
Kích thước: 317.35 KB
Tải về


THÔNG BÁO

Công khai chỉ tiêu tiếp nhận viên chức ngành giáo dục trên địa bàn

huyện Tháp Mười năm 2022

Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022, (Phụ lục chi tiết kèm theo). Đồng thời, thông báo đến viên chức có nhu cầu thay đổi nguyện vọng chuyển công tác thì nộp đơn về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo được đăng trên trang Thông tin điện tử huyện Tháp Mười tại địa chỉ thapmuoi.dongthap.gov.vn và trang Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại địa chỉ pgdthapmuoidt.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười tại địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.824.129 để được hướng dẫn./.