Công văn tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023

Tên file: PGDDT-TRIEN-KHAI-DANH-MUC-SGK-6-7-NH-2022-2023-06-05-2022.pdf
Tải về

19 thoughts on “Công văn tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023

 1. Pingback: Arie Baisch
 2. Pingback: Lincoln Georgis
 3. Pingback: MILF City
 4. Pingback: domains
 5. Pingback: valentine gift
 6. Pingback: valentines gift
 7. Pingback: Click Here
 8. Pingback: Click Here
 9. Pingback: Click Here
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: Click Here

Đã khóa bình luận