nôi đ

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019
Nội dung Người chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai 06/05/2019
* Chào cờ — — 07g20 Tất cả CBCCVC
<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>* Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện CT các PCT 13g30 Phòng họp <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>LĐVP
<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>* Họp Chi bộ Văn phòng UBND huyện CT các PCT 09g30 Phòng họp <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>Tất cả đảng viên
<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>* Họp đảng ủy Khối Nhà nước CT Đinh Minh Dũng 08g00 Phòng họp <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>NC/Kiều dự
<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>* Họp trực tuyến triển khai Kế hoạch vận động, giới thiệu lao động tham dự phỏng vấn để đi làm việc tại Ba Lan PCT Trần Văn Lập 09g00 HTUB (B) LĐTBXH (nd+tl), NHCSXH, Huyện đoàn, HLHPN <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>NC/Trường TB , dự
* Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 28/5/2019) PCT Trần Văn Lập Trường Quân sự Quân khu 9
Thứ ba 07/05/2019
* Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện CT Đinh Minh Dũng 08g00 BCHQS huyện
* Thông qua hồ sơ xây dựng cơ bản PCT Nguyễn Minh Tâm 07g30 Phòng họp KTHT, TCKH, BQLDA&PTQĐ, BQLTTHTĐT NC/Tồn dự
* Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến (Lớp 1) (01 ngày) — — 08g00 HTUB (B) – NN, GD, KTHT, TNMT, LĐTBXH, Nội vụ, VHTT, Tư pháp,  TCKH, TTYT, VPĐKĐĐ, Bưu điện huyện;

– UBND các xã thị trấn.

* Lưu ý: Các đơn vị mang theo Laptop và tải tài liệu xem trước

NC/Kiều, Khánh dự
<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>* Cuộc họp này từ thứ 5 dời lên: Họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 CT – Dũng PCT – Tâm 13g30 Phòng họp – Thành viên UBND huyện;

– Thủ trưởng: P. Y tế, TTDVNN, BQLDA&PTQĐ, BQLTTHTĐT.

* Có tài liệu kèm theo

<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>Tất cả CBCC
Thứ tư 08/05/2019
* Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bất thường CT Đinh Minh Dũng 08g00 Phòng họp BTV/HU
<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>* Làm việc với BCĐ NTM xã Hưng Thạnh CT Đinh Minh Dũng 14g00 Xã Hưng Thạnh NN, KTHT, TCKH, TNMT <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>NC/Thái dự
* Thăm THT nuôi vịt rọ Út Mới PCT Nguyễn Minh Tâm 08g00 Xã Mỹ Hòa NN, TTDVNN NC/Thái dự
* Cuộc họp này từ buổi chiều dời lên: Thăm Hội quán và HTX An Phong – Mỹ Hòa PCT Nguyễn Minh Tâm 09g30 Tại Hội quán <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>NN, TTDVNN, TCKH
* Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến (Lớp 2) (01 ngày) — — 08g00 HTUB (B) – NN, GD, KTHT, TNMT, LĐTBXH, Nội vụ, VHTT, Tư pháp,  TCKH, TTYT, VPĐKĐĐ, Bưu điện huyện;

– UBND các xã thị trấn.

* Lưu ý: Các đơn vị mang theo Laptop và tải tài liệu xem trước

Thứ năm 09/05/2019
* Cuộc họp này từ thứ 3 dời xuống: Dự đối thoại với công dân CT Đinh Minh Dũng 07g30 BTCD tỉnh <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>Đ/c Sơn (TNMT)
* Nội dung này đình lại:  Thăm HTX Thanh Mỹ PCT Nguyễn Minh Tâm 08g00 Tại HTX <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>NN, TTDVNN, TCKH <span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>NC/Thái dự
* Làm việc vụ ông Liêm, xã Láng Biển PCT Nguyễn Minh Tâm 14g00 Xã Láng Biển – BQLCTGT Tỉnh (mời thêm đơn vị thi công);

– Đ/c Thanh (BQLDA&PTQĐ), PCVP Phước;

– UBND xã Láng Biển (mời ông Liêm).

NC/Liêm TB, dự
* Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến (Lớp 3) (01 ngày) — — 08g00 HTUB (B) – NN, GD, KTHT, TNMT, LĐTBXH, Nội vụ, VHTT, Tư pháp,  TCKH, TTYT, VPĐKĐĐ, Bưu điện huyện;

– UBND các xã thị trấn.

* Lưu ý: Các đơn vị mang theo Laptop và tải tài liệu xem trước

* Bổ sung lịch mới: Dự họp cam kết vốn đối ứng các Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho các HTX thuộc dự án VnSAT PCT Nguyễn Minh Tâm 08g00 Sở NN&PTNT NN (mời HTX MĐ2 và HTX Thắng Lợi), TCKH
* Bổ sung lịch mới: Dự họp liên tịch kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa IX CT Đinh Minh Dũng 14g00 Phòng họp HĐND huyện
Thứ sáu 10/05/2019
<span “;=”” “times=”” new=”” “;mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:=”” “=””>* Đi học tập kinh nghiệm HĐND Phú Quốc (03 ngày) PCT Nguyễn Minh Tâm Phú Quốc
* Bổ sung lịch mới: Dự lễ khởi công cầu kênh xáng xéo Thanh Mỹ – Mỹ An PCT Nguyễn Minh Tâm 09g00 Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ Ủy quyền: KTHT
* Bổ sung lịch mới: Làm việc với Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện CT Đinh Minh Dũng 08g00 Phòng họp Lãnh đạo NN&PTNT, CVP Hợp
* Bổ sung lịch mới: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ CT Đinh Minh Dũng 13g30 HTUB (A)
Thứ bảy 11/05/2019
Chủ nhật 12/05/2019
* Bổ sung lịch mới: Dự Lễ phát động Tháng công nhân kết hợp gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động trên địa bàn huyện CT Đinh Minh Dũng 08g00 HTUB (A)