Thông báo kết quả xếp hạng, chỉ tiêu, địa điểm và thời gian nhận nhiệm sở trong đợt xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện năm 2017

Tên file: ThongbaoKQtuyendung.zip
Tải về

 THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2017 đã được Sở Nội vụ tỉnh phê duyệt tại Công văn số 1877/SNV-CCVC ngày 21 tháng 9 năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Tháp Mười năm 2017.

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện thông báo kết quả xếp hạng, chỉ tiêu, địa điểm và thời gian nhận nhiệm sở trong đợt xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện năm 2017, cụ thể:

  1. Danh sách và chỉ tiêu được niêm yết trên Trang Thông tin điện tử huyện Tháp Mười https://thapmuoi.dongthap.gov.vn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện pgdthapmuoi.edu.vn (có 06 danh sách kết quả trúng tuyển và xếp hạng kèm theo).
  2. Thời gian xét tuyển: Lúc 14 giờ, ngày 28/3/2018.
  3. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đường Hùng Vương, khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
  4. Những yêu cầu thí sinh đến dự xét tuyển

– Thí sinh khi đi phải mang theo bản chính của các bản sao bắt buộc trong hồ sơ, ngày xét tuyển phân công (để đối chiếu hồ sơ) và giấy tờ tùy thân.

– Thí sinh tập trung trước thời gian theo lịch, địa điểm đã công bố.

– Hình thức xét tuyển: Gọi tuần tự tên thí sinh theo danh sách đã xếp hạng từ cao xuống thấp để chọn nhiệm sở theo chỉ tiêu đã niêm yết.

– Sau khi chọn được nhiệm sở, thí sinh được nhận giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đến trình diện tại đơn vị đã chọn (quyết định tuyển dụng sẽ gửi đến đơn vị sau) và ký hợp đồng làm việc lần đầu (hợp đồng trong thời gian tập sự) với thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

– Sau tuyển dụng 30 ngày, nếu thí sinh trúng tuyển không đến nhận nhiệm sở mà không có lý do chính đáng được Hội đồng xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục huyện duyệt thì xem như bỏ việc, Hội đồng xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục huyện thông báo tuyển bổ sung đến các thí sinh còn lại có đủ điều kiện để xác định trúng tuyển trong kỳ xét tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại 0673.824129./.