Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2020

Tên file: 416-Thong-bao-chuyen-cong-tac2020.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 416-Thong-bao-chuyen-cong-tac2020.signed.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục  năm 2020

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế xét chuyển công tác).

Công văn số 537/SGDĐT-TCCB ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chuyển công tác đối với viên chức trong ngành giáo dục năm 2020, như sau:

Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng GDĐT (Tổ HC-TC) từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp viên chức chuyển công tác trong tỉnh (chuyển đến các đơn vị trong huyện) và chuyển ra ngoài tỉnh.

 1. thông-báoChuyển công tác trong và ngoài tỉnh

Đơn vị gửi hồ sơ gồm:

– Văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác;

– Danh sách viên chức được chuyển công tác (theo mẫu);

– Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển công tác tại đơn vị;

– 01 bộ hồ sơ của viên chức được đơn vị chấp thuận chuyển công tác (02 hồ sơ đối với chuyển ngoài tỉnh), trong đó gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu gửi kèm);

b) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác (theo mẫu gửi kèm);

c) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;

d) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

đ) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của Hiệu trưởng tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

e) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.

2. Đối với viên chức đang công tác ngoài huyện, ngoài tỉnh chuyển đến

Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ tại Phòng GDĐT (Tổ HC-TC) từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp chuyển công tác đến các đơn vị thuộc huyện Tháp Mười.

Nộp 01 bộ hồ sơ:

+ Thành phần gồm:

a) Văn bản chấp thuận cho chuyển đi của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu);

c) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác (theo mẫu);

d) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;

đ) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

e) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của Thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

g) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.

Trên đây là thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chuyển công tác đối với viên chức trong ngành giáo dục năm 2020 của Phòng GDĐT huyện Tháp Mười./.

553 thoughts on “Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2020

 1. Pingback: shilgretulop
 2. Pingback: Geico insurance
 3. Pingback: self-defense
 4. Pingback: CRS Info Solutions
 5. Pingback: startup
 6. Pingback: judi online
 7. Pingback: brujeria ecuador
 8. Pingback: web page
 9. Pingback: Entrümpelung Wien
 10. Pingback: here
 11. Pingback: situs qq online
 12. Pingback: Monopoly Casino
 13. Pingback: advice
 14. Pingback: microbt
 15. Pingback: web site
 16. Pingback: cat bed
 17. Pingback: Valuetainment
 18. Pingback: entrepreneurs
 19. Pingback: GymDeck
 20. Pingback: social media
 21. Pingback: Birger Dehne
 22. Pingback: spinoffs
 23. Pingback: translation agency
 24. Pingback: git best practices
 25. Pingback: airport taxi
 26. Pingback: geico insurance
 27. Pingback: esurance.com
 28. Pingback: Usaa quotes
 29. Pingback: Acuity quote
 30. Pingback: designer shoes
 31. Pingback: 4th Ave Products
 32. Pingback: my review here
 33. Pingback: more info
 34. Pingback: bandar jasa bola
 35. Pingback: online
 36. Pingback: smart cart
 37. Pingback: สล็อต
 38. Pingback: auto accident
 39. Pingback: accident lawyer
 40. Pingback: accident attorney
 41. Pingback: sheriffs
 42. Pingback: How to
 43. Pingback: cover case
 44. Pingback: Phone
 45. Pingback: backwoods smokes
 46. Pingback: 687 credit score
 47. Pingback: Mortar
 48. Pingback: justcbd
 49. Pingback: cbd gummy
 50. Pingback: buy cbd vape oil
 51. Pingback: wholesale cbd
 52. Pingback: tôn cách nhiệt
 53. Pingback: jumpsuits
 54. Pingback: royalty free music
 55. Pingback: Junki Kono
 56. Pingback: bailiff
 57. Pingback: tv bailiffs
 58. Pingback: sheriff officers
 59. Pingback: Darknet Markets
 60. Pingback: Alora
 61. Pingback: acim teacher
 62. Pingback: Digital Marketing
 63. Pingback: home salons
 64. Pingback: hair salon
 65. Pingback: property mentors
 66. Pingback: Venue halls
 67. Pingback: local Opticians
 68. Pingback: Alexander Krzyston
 69. Pingback: SA Gaming
 70. Pingback: Pgslot
 71. Pingback: ufabet
 72. Pingback: proton events
 73. Pingback: diy cbd lotion
 74. Pingback: Business Lists
 75. Pingback: Rabbit Adult Toys
 76. Pingback: medium adult plugs
 77. Pingback: paving roads
 78. Pingback: adultshops uk
 79. Pingback: Spade Skin Care
 80. Pingback: compound interest
 81. Pingback: Dr. Steve Mascarin
 82. Pingback: cat lovers
 83. Pingback: bitcoin era
 84. Pingback: Slot Online
 85. Pingback: workaway
 86. Pingback: situs judi tangkas
 87. Pingback: joker123
 88. Pingback: 成人影片
 89. Pingback: domino qiuqiu pkv
 90. Pingback: baby blanket
 91. Pingback: decoration maison
 92. Pingback: freelance sites
 93. Pingback: decoration
 94. Pingback: Fresh Traffic
 95. Pingback: 激安iPhone通販
 96. Pingback: Live Crypto Price
 97. Pingback: click here
 98. Pingback: BERNDORF PL
 99. Pingback: anytime
 100. Pingback: asmens bankrotas
 101. Pingback: JAMB
 102. Pingback: egybest
 103. Pingback: adult chat now
 104. Pingback: investment casting
 105. Pingback: magento pos
 106. Pingback: crazy bulk reviews
 107. Pingback: new massager
 108. Pingback: penomet hydro pump
 109. Pingback: male extra reviews
 110. Pingback: Adulty Teddies
 111. Pingback: Kopi Luwak
 112. Pingback: njtdfgadulo
 113. Pingback: drum bouwens
 114. Pingback: Metallica
 115. Pingback: animation 2d
 116. Pingback: vegan cbd gummies
 117. Pingback: here
 118. Pingback: darren chaker
 119. Pingback: betawi slot
 120. Pingback: สล็อต
 121. Pingback: fitness
 122. Pingback: insurance Auto
 123. Pingback: stray kids merch
 124. Pingback: vian power
 125. Pingback: iptv
 126. Pingback: flagging
 127. Pingback: visit website
 128. Pingback: betflik24
 129. Pingback: bubble kush
 130. Pingback: see this
 131. Pingback: props id
 132. Pingback: props id websites
 133. Pingback: Make Body
 134. Pingback: cenforce
 135. Pingback: golf bag tags
 136. Pingback: ceza avukatı
 137. Pingback: naf recruitment
 138. Pingback: scala
 139. Pingback: ice fishing
 140. Pingback: Concise Finance
 141. Pingback: m88
 142. Pingback: printed boxes uk
 143. Pingback: rehabs near me
 144. Pingback: ghee butter
 145. Pingback: sbobet.com
 146. Pingback: Garaż blaszany
 147. Pingback: web hosting
 148. Pingback: writerduet
 149. Pingback: 188bet
 150. Pingback: w88clubvip
 151. Pingback: w88
 152. Pingback: Fitness Tshirt
 153. Pingback: booting website
 154. Pingback: đá himalaya
 155. Pingback: website builder
 156. Pingback: day dresses
 157. Pingback: Coats and Jackets
 158. Pingback: Adult Shop
 159. Pingback: sv388sv288
 160. Pingback: 1gom.com
 161. Pingback: letou
 162. Pingback: fb88.com
 163. Pingback: fun120fun88
 164. Pingback: vn88bet
 165. Pingback: jbo
 166. Pingback: Dama NV Casinos
 167. Pingback: canoe stabilizers
 168. Pingback: DIY wood hot tub
 169. Pingback: mental illness
 170. Pingback: kamagra bestellen
 171. Pingback: wiet bestellen
 172. Pingback: viagra
 173. Pingback: dark web sites
 174. Pingback: scholarships
 175. Pingback: buy dmt online
 176. Pingback: instaspy review
 177. Pingback: big chief extracts
 178. Pingback: hucha
 179. Pingback: low cost domain
 180. Pingback: all SMO Updates
 181. Pingback: Instagram Viewer
 182. Pingback: TikTok Views
 183. Pingback: m88.com
 184. Pingback: this link
 185. Pingback: nošenje beba
 186. Pingback: gıda
 187. Pingback: Marijuana News
 188. Pingback: Dermalogica
 189. Pingback: my url
 190. Pingback: viajes a medida
 191. Pingback: read this
 192. Pingback: Ergochair 2
 193. Pingback: Vape Deals
 194. Pingback: WHO IS
 195. Pingback: passive income
 196. Pingback: canoe stabilizer
 197. Pingback: click here
 198. Pingback: Gold Nuggets
 199. Pingback: cialis usa
 200. Pingback: cialis pro
 201. Pingback: agen slot online
 202. Pingback: Lkw-Waage
 203. Pingback: Crema Hidratante
 204. Pingback: pool decks
 205. Pingback: microgreens
 206. Pingback: e418
 207. Pingback: Drivewell SDK
 208. Pingback: Just CBD Store
 209. Pingback: CBD store
 210. Pingback: JustCBD Store
 211. Pingback: Just CBD Store
 212. Pingback: CBD Shop
 213. Pingback: Just CBD Products
 214. Pingback: Vape
 215. Pingback: Online Vape Shop
 216. Pingback: Adult Toys
 217. Pingback: Grazia
 218. Pingback: blogs
 219. Pingback: poker online
 220. Pingback: DIY Plunge Pool
 221. Pingback: m88 asia
 222. Pingback: domino228
 223. Pingback: 7M
 224. Pingback: Liverpool
 225. Pingback: sa game 66
 226. Pingback: betflik
 227. Pingback: mm888bet
 228. Pingback: แทงหวย
 229. Pingback: Agen Casino Online
 230. Pingback: gift card netflix
 231. Pingback: cialisis
 232. Pingback: Hot water systems
 233. Pingback: Demande ESTA
 234. Pingback: car insurance
 235. Pingback: geico quote online
 236. Pingback: poker online
 237. Pingback: DMARC Analyzer
 238. Pingback: situs slot online
 239. Pingback: casino dewatogel
 240. Pingback: 메리트카지노
 241. Pingback: mbs88
 242. Pingback: how to fix iphone
 243. Pingback: ffp2
 244. Pingback: westendsm.com
 245. Pingback: xjiwalzl
 246. Pingback: visit website
 247. Pingback: คาสิโน
 248. Pingback: Kratom for Sale
 249. Pingback: JustKratom
 250. Pingback: JustKratom Store
 251. Pingback: JustKratom
 252. Pingback: JustKratom Store
 253. Pingback: Satin Pyjamas
 254. Pingback: Sale lingerie
 255. Pingback: Full Cup Bras
 256. Pingback: Sports Bras
 257. Pingback: Asia
 258. Pingback: Buy Tiktok Likes
 259. Pingback: Bhim Army
 260. Pingback: economist
 261. Pingback: maramures
 262. Pingback: economics
 263. Pingback: joker123
 264. Pingback: situs judi pkv
 265. Pingback: hartford quote
 266. Pingback: Nationwide quote
 267. Pingback: Zilver armbandje
 268. Pingback: prediksi togel
 269. Pingback: remove icloud
 270. Pingback: viagra
 271. Pingback: DIY Hot Tub Cover
 272. Pingback: viagra
 273. Pingback: Gutscheincode
 274. Pingback: chat
 275. Pingback: Quotza quotes
 276. Pingback: jual backlink
 277. Pingback: Study abroad
 278. Pingback: Séries stream
 279. Pingback: stogo danga
 280. Pingback: xaricde tehsil
 281. Pingback: www.gcisd-k12.org
 282. Pingback: DIY Cocktail Pool
 283. Pingback: WhatsApp Aero
 284. Pingback: 성인용품

Đã khóa bình luận