Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2020

Tên file: 416-Thong-bao-chuyen-cong-tac2020.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 416-Thong-bao-chuyen-cong-tac2020.signed.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục  năm 2020

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế xét chuyển công tác).

Công văn số 537/SGDĐT-TCCB ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chuyển công tác đối với viên chức trong ngành giáo dục năm 2020, như sau:

Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng GDĐT (Tổ HC-TC) từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp viên chức chuyển công tác trong tỉnh (chuyển đến các đơn vị trong huyện) và chuyển ra ngoài tỉnh.

 1. thông-báoChuyển công tác trong và ngoài tỉnh

Đơn vị gửi hồ sơ gồm:

– Văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác;

– Danh sách viên chức được chuyển công tác (theo mẫu);

– Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển công tác tại đơn vị;

– 01 bộ hồ sơ của viên chức được đơn vị chấp thuận chuyển công tác (02 hồ sơ đối với chuyển ngoài tỉnh), trong đó gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu gửi kèm);

b) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác (theo mẫu gửi kèm);

c) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;

d) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

đ) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của Hiệu trưởng tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

e) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.

2. Đối với viên chức đang công tác ngoài huyện, ngoài tỉnh chuyển đến

Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ tại Phòng GDĐT (Tổ HC-TC) từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp chuyển công tác đến các đơn vị thuộc huyện Tháp Mười.

Nộp 01 bộ hồ sơ:

+ Thành phần gồm:

a) Văn bản chấp thuận cho chuyển đi của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu);

c) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác (theo mẫu);

d) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;

đ) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

e) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của Thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

g) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.

Trên đây là thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chuyển công tác đối với viên chức trong ngành giáo dục năm 2020 của Phòng GDĐT huyện Tháp Mười./.

1 433 thoughts on “Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2020

 1. Pingback: shilgretulop
 2. Pingback: Geico insurance
 3. Pingback: self-defense
 4. Pingback: CRS Info Solutions
 5. Pingback: startup
 6. Pingback: judi online
 7. Pingback: brujeria ecuador
 8. Pingback: web page
 9. Pingback: Entrümpelung Wien
 10. Pingback: here
 11. Pingback: situs qq online
 12. Pingback: Monopoly Casino
 13. Pingback: advice
 14. Pingback: microbt
 15. Pingback: web site
 16. Pingback: cat bed
 17. Pingback: Valuetainment
 18. Pingback: entrepreneurs
 19. Pingback: GymDeck
 20. Pingback: social media
 21. Pingback: Birger Dehne
 22. Pingback: spinoffs
 23. Pingback: translation agency
 24. Pingback: git best practices
 25. Pingback: airport taxi
 26. Pingback: geico insurance
 27. Pingback: esurance.com
 28. Pingback: Usaa quotes
 29. Pingback: Acuity quote
 30. Pingback: designer shoes
 31. Pingback: 4th Ave Products
 32. Pingback: my review here
 33. Pingback: more info
 34. Pingback: bandar jasa bola
 35. Pingback: online
 36. Pingback: smart cart
 37. Pingback: สล็อต
 38. Pingback: auto accident
 39. Pingback: accident lawyer
 40. Pingback: accident attorney
 41. Pingback: sheriffs
 42. Pingback: How to
 43. Pingback: cover case
 44. Pingback: Phone
 45. Pingback: backwoods smokes
 46. Pingback: 687 credit score
 47. Pingback: Mortar
 48. Pingback: justcbd
 49. Pingback: cbd gummy
 50. Pingback: buy cbd vape oil
 51. Pingback: wholesale cbd
 52. Pingback: tôn cách nhiệt
 53. Pingback: jumpsuits
 54. Pingback: royalty free music
 55. Pingback: Junki Kono
 56. Pingback: bailiff
 57. Pingback: tv bailiffs
 58. Pingback: sheriff officers
 59. Pingback: Darknet Markets
 60. Pingback: Alora
 61. Pingback: acim teacher
 62. Pingback: Digital Marketing
 63. Pingback: home salons
 64. Pingback: hair salon
 65. Pingback: property mentors
 66. Pingback: Venue halls
 67. Pingback: local Opticians
 68. Pingback: Alexander Krzyston
 69. Pingback: SA Gaming
 70. Pingback: Pgslot
 71. Pingback: ufabet
 72. Pingback: proton events
 73. Pingback: diy cbd lotion
 74. Pingback: Business Lists
 75. Pingback: Rabbit Adult Toys
 76. Pingback: medium adult plugs
 77. Pingback: paving roads
 78. Pingback: adultshops uk
 79. Pingback: Spade Skin Care
 80. Pingback: compound interest
 81. Pingback: Dr. Steve Mascarin
 82. Pingback: cat lovers
 83. Pingback: bitcoin era
 84. Pingback: Slot Online
 85. Pingback: workaway
 86. Pingback: situs judi tangkas
 87. Pingback: joker123
 88. Pingback: 成人影片
 89. Pingback: domino qiuqiu pkv
 90. Pingback: baby blanket
 91. Pingback: decoration maison
 92. Pingback: freelance sites
 93. Pingback: decoration
 94. Pingback: Fresh Traffic
 95. Pingback: 激安iPhone通販
 96. Pingback: Live Crypto Price
 97. Pingback: click here
 98. Pingback: BERNDORF PL
 99. Pingback: anytime
 100. Pingback: asmens bankrotas
 101. Pingback: JAMB
 102. Pingback: egybest
 103. Pingback: adult chat now
 104. Pingback: investment casting
 105. Pingback: magento pos
 106. Pingback: crazy bulk reviews
 107. Pingback: new massager
 108. Pingback: penomet hydro pump
 109. Pingback: male extra reviews
 110. Pingback: Adulty Teddies
 111. Pingback: Kopi Luwak
 112. Pingback: njtdfgadulo
 113. Pingback: drum bouwens
 114. Pingback: Metallica
 115. Pingback: animation 2d
 116. Pingback: vegan cbd gummies
 117. Pingback: here
 118. Pingback: darren chaker
 119. Pingback: betawi slot
 120. Pingback: สล็อต
 121. Pingback: fitness
 122. Pingback: insurance Auto
 123. Pingback: stray kids merch
 124. Pingback: vian power
 125. Pingback: iptv
 126. Pingback: flagging
 127. Pingback: visit website
 128. Pingback: betflik24
 129. Pingback: bubble kush
 130. Pingback: see this
 131. Pingback: props id
 132. Pingback: props id websites
 133. Pingback: Make Body
 134. Pingback: cenforce
 135. Pingback: golf bag tags
 136. Pingback: ceza avukatı
 137. Pingback: naf recruitment
 138. Pingback: scala
 139. Pingback: ice fishing
 140. Pingback: Concise Finance
 141. Pingback: m88
 142. Pingback: printed boxes uk
 143. Pingback: rehabs near me
 144. Pingback: ghee butter
 145. Pingback: sbobet.com
 146. Pingback: Garaż blaszany
 147. Pingback: web hosting
 148. Pingback: writerduet
 149. Pingback: 188bet
 150. Pingback: w88clubvip
 151. Pingback: w88
 152. Pingback: Fitness Tshirt
 153. Pingback: booting website
 154. Pingback: đá himalaya
 155. Pingback: website builder
 156. Pingback: day dresses
 157. Pingback: Coats and Jackets
 158. Pingback: Adult Shop
 159. Pingback: sv388sv288
 160. Pingback: 1gom.com
 161. Pingback: letou
 162. Pingback: fb88.com
 163. Pingback: fun120fun88
 164. Pingback: vn88bet
 165. Pingback: jbo
 166. Pingback: Dama NV Casinos
 167. Pingback: canoe stabilizers
 168. Pingback: DIY wood hot tub
 169. Pingback: mental illness
 170. Pingback: kamagra bestellen
 171. Pingback: wiet bestellen
 172. Pingback: viagra
 173. Pingback: dark web sites
 174. Pingback: scholarships
 175. Pingback: buy dmt online
 176. Pingback: instaspy review
 177. Pingback: big chief extracts
 178. Pingback: hucha
 179. Pingback: low cost domain
 180. Pingback: all SMO Updates
 181. Pingback: Instagram Viewer
 182. Pingback: TikTok Views
 183. Pingback: m88.com
 184. Pingback: this link
 185. Pingback: nošenje beba
 186. Pingback: gıda
 187. Pingback: Marijuana News
 188. Pingback: Dermalogica
 189. Pingback: my url
 190. Pingback: viajes a medida
 191. Pingback: read this
 192. Pingback: Ergochair 2
 193. Pingback: Vape Deals
 194. Pingback: WHO IS
 195. Pingback: passive income
 196. Pingback: canoe stabilizer
 197. Pingback: click here
 198. Pingback: Gold Nuggets
 199. Pingback: cialis usa
 200. Pingback: cialis pro
 201. Pingback: agen slot online
 202. Pingback: Lkw-Waage
 203. Pingback: Crema Hidratante
 204. Pingback: pool decks
 205. Pingback: microgreens
 206. Pingback: e418
 207. Pingback: Drivewell SDK
 208. Pingback: Just CBD Store
 209. Pingback: CBD store
 210. Pingback: JustCBD Store
 211. Pingback: Just CBD Store
 212. Pingback: CBD Shop
 213. Pingback: Just CBD Products
 214. Pingback: Vape
 215. Pingback: Online Vape Shop
 216. Pingback: Adult Toys
 217. Pingback: Grazia
 218. Pingback: blogs
 219. Pingback: poker online
 220. Pingback: DIY Plunge Pool
 221. Pingback: m88 asia
 222. Pingback: domino228
 223. Pingback: 7M
 224. Pingback: Liverpool
 225. Pingback: sa game 66
 226. Pingback: betflik
 227. Pingback: mm888bet
 228. Pingback: แทงหวย
 229. Pingback: Agen Casino Online
 230. Pingback: gift card netflix
 231. Pingback: cialisis
 232. Pingback: Hot water systems
 233. Pingback: Demande ESTA
 234. Pingback: car insurance
 235. Pingback: geico quote online
 236. Pingback: poker online
 237. Pingback: DMARC Analyzer
 238. Pingback: situs slot online
 239. Pingback: casino dewatogel
 240. Pingback: 메리트카지노
 241. Pingback: mbs88
 242. Pingback: how to fix iphone
 243. Pingback: ffp2
 244. Pingback: westendsm.com
 245. Pingback: xjiwalzl
 246. Pingback: visit website
 247. Pingback: คาสิโน
 248. Pingback: Kratom for Sale
 249. Pingback: JustKratom
 250. Pingback: JustKratom Store
 251. Pingback: JustKratom
 252. Pingback: JustKratom Store
 253. Pingback: Satin Pyjamas
 254. Pingback: Sale lingerie
 255. Pingback: Full Cup Bras
 256. Pingback: Sports Bras
 257. Pingback: Asia
 258. Pingback: Buy Tiktok Likes
 259. Pingback: Bhim Army
 260. Pingback: economist
 261. Pingback: maramures
 262. Pingback: economics
 263. Pingback: joker123
 264. Pingback: situs judi pkv
 265. Pingback: hartford quote
 266. Pingback: Nationwide quote
 267. Pingback: Zilver armbandje
 268. Pingback: prediksi togel
 269. Pingback: remove icloud
 270. Pingback: viagra
 271. Pingback: DIY Hot Tub Cover
 272. Pingback: viagra
 273. Pingback: Gutscheincode
 274. Pingback: chat
 275. Pingback: Quotza quotes
 276. Pingback: jual backlink
 277. Pingback: Study abroad
 278. Pingback: Séries stream
 279. Pingback: stogo danga
 280. Pingback: xaricde tehsil
 281. Pingback: www.gcisd-k12.org
 282. Pingback: DIY Cocktail Pool
 283. Pingback: WhatsApp Aero
 284. Pingback: 성인용품
 285. Pingback: Ruko kota wisata
 286. Pingback: bola88
 287. Pingback: buy cbd online
 288. Pingback: just cbd for dogs
 289. Pingback: just cbd bears
 290. Pingback: trimox medication
 291. Pingback: 셔츠룸
 292. Pingback: 카지노사이트
 293. Pingback: arquitecture
 294. Pingback: Curtain Cleaning
 295. Pingback: 피망슬롯
 296. Pingback: Jam Digital Masjid
 297. Pingback: kecepaan internet
 298. Pingback: Swimmingpools
 299. Pingback: lotus poker88
 300. Pingback: 대구오피
 301. Pingback: oral doxycycline
 302. Pingback: synthroid allergy
 303. Pingback: heal, remedy
 304. Pingback: 상남동룸
 305. Pingback: wecando experience
 306. Pingback: kochblume
 307. Pingback: website
 308. Pingback: buy essay cheap
 309. Pingback: online thesis
 310. Pingback: Cryptocurrency
 311. Pingback: 부산달리기
 312. Pingback: Gartenpool
 313. Pingback: Skimmer
 314. Pingback: Schwimmbadzubehör
 315. Pingback: dissertation guide
 316. Pingback: agen togel
 317. Pingback: judi online
 318. Pingback: judi online
 319. Pingback: judi slot
 320. Pingback: Judi Slot Online
 321. Pingback: thesis writing
 322. Pingback: brita
 323. Pingback: 호빠
 324. Pingback: replica rolex
 325. Pingback: lyrics
 326. Pingback: คาสิโน
 327. Pingback: slotxo thai
 328. Pingback: essay writing help
 329. Pingback: custom essay UK
 330. Pingback: just cbd
 331. Pingback: just cbd store
 332. Pingback: uk cbd
 333. Pingback: top cbd oil
 334. Pingback: Wake Up Vibe
 335. Pingback: Relationships
 336. Pingback: Margaret
 337. Pingback: Sofia
 338. Pingback: 100ml eliquid
 339. Pingback: situs judi poker
 340. Pingback: luxuryhomes
 341. Pingback: Paneles
 342. Pingback: Lifeguard class
 343. Pingback: kissanime
 344. Pingback: Surgical drapes
 345. Pingback: employment agency
 346. Pingback: reviews for paxil
 347. Pingback: situs casino
 348. Pingback: click here
 349. Pingback: cbd frog gummies
 350. Pingback: 5mg cbd gummies
 351. Pingback: hair accessories
 352. Pingback: Faatoop
 353. Pingback: Athleisure
 354. Pingback: plus size skirts
 355. Pingback: 300 mg cbd gummies
 356. Pingback: parenting guides
 357. Pingback: judi online
 358. Pingback: situs judi bola
 359. Pingback: flowers to china
 360. Pingback: 花蓮溯溪
 361. Pingback: indian chat room
 362. Pingback: τιμή
 363. Pingback: 먹튀검증
 364. Pingback: slot
 365. Pingback: Agen bola
 366. Pingback: poker idn
 367. Pingback: ammolite
 368. Pingback: serp ctr
 369. Pingback: muur behangen
 370. Pingback: btc to usd
 371. Pingback: nomad residency
 372. Pingback: nomad residency
 373. Pingback: Vaduz
 374. Pingback: Liechtenstein
 375. Pingback: lawyer
 376. Pingback: Switzerland
 377. Pingback: Vaduz
 378. Pingback: Lugano
 379. Pingback: Switzerland
 380. Pingback: Italy
 381. Pingback: Madrid
 382. Pingback: Vaduz
 383. Pingback: Himplasia
 384. Pingback: judi casino 2021
 385. Pingback: Holster
 386. Pingback: 3 bunk bed
 387. Pingback: phlebotomy
 388. Pingback: best
 389. Pingback: Dog Walking
 390. Pingback: Kratom
 391. Pingback: Kratom
 392. Pingback: gummie
 393. Pingback: Eliza
 394. Pingback: judi online
 395. Pingback: agen togel
 396. Pingback: hovercraft
 397. Pingback: hovercraft
 398. Pingback: hovercraft
 399. Pingback: koda adalah
 400. Pingback: 20 mg cost
 401. Pingback: 바이너리
 402. Pingback: joker
 403. Pingback: standup comedians
 404. Pingback: Cápsulas CBD
 405. Pingback: aceite de cañamo
 406. Pingback: cdb como funciona
 407. Pingback: Roll On CBD
 408. Pingback: Higgs & Sons
 409. Pingback: tinturas de cbd
 410. Pingback: home loan
 411. Pingback: slot online
 412. Pingback: social marketing
 413. Pingback: exodus wallet
 414. Pingback: cryptocurrency
 415. Pingback: casino malaysia
 416. Pingback: juraganfilm
 417. Pingback: brondevil.com
 418. Pingback: delta 8 cartridges
 419. Pingback: B2B Data List
 420. Pingback: tinder founder
 421. Pingback: more info
 422. Pingback: buy toronto
 423. Pingback: pg slot demo
 424. Pingback: 88 สมัคร
 425. Pingback: ไพ่แคง
 426. Pingback: slot live22
 427. Pingback: สล็อต XO
 428. Pingback: online rings
 429. Pingback: auto likes on ig
 430. Pingback: brick veneer
 431. Pingback: Led neon sign
 432. Pingback: Koinbox
 433. Pingback: KIDNEY TRANSPLANT
 434. Pingback: hot tub heater
 435. Pingback: Auto Likes
 436. Pingback: corso fl studio
 437. Pingback: dramas online
 438. Pingback: enter
 439. Pingback: SEO対策原宿
 440. Pingback: SEO対策東京
 441. Pingback: marketing digital
 442. Pingback: growth hacking
 443. Pingback: situs judi online
 444. Pingback: situs slot online
 445. Pingback: headline news
 446. Pingback: boyacı fiyatları
 447. Pingback: interieur
 448. Pingback: SEO対策渋谷
 449. Pingback: enter
 450. Pingback: pole barns
 451. Pingback: bitcoin
 452. Pingback: best forex robots
 453. Pingback: PD12
 454. Pingback: Veganoteca.com
 455. Pingback: naturmais
 456. Pingback: loungewear
 457. Pingback: Click Here
 458. Pingback: biaya Hipnoterapi
 459. Pingback: norwegian
 460. Pingback: giejo
 461. Pingback: kæde øreringe
 462. Pingback: cytotmeds.com
 463. Pingback: buy cbd gummies uk
 464. Pingback: eco cbd gummies
 465. Pingback: Autoexport
 466. Pingback: website
 467. Pingback: superslot
 468. Pingback: Praha
 469. Pingback: hd izle
 470. Pingback: yabancı dizi
 471. Pingback: situs slot online
 472. Pingback: jual view tiktok
 473. Pingback: Olive
 474. Pingback: Alaricia
 475. Pingback: jual play spotify
 476. Pingback: fire safety
 477. Pingback: CBD Gummies
 478. Pingback: cbd thc gummies
 479. Pingback: Emiliana
 480. Pingback: Luciella
 481. Pingback: Coletta
 482. Pingback: Avalyn
 483. Pingback: Rachel
 484. Pingback: 2000mg cbd gummies
 485. Pingback: cream hemorrhoids
 486. Pingback: Jacobella
 487. Pingback: Audrey
 488. Pingback: Emerald
 489. Pingback: Agen Depo Pulsa
 490. Pingback: Treating Pneumonia
 491. Pingback: Colette
 492. Pingback: Brune
 493. Pingback: Janessa
 494. Pingback: Aurelio
 495. Pingback: Eulaylia
 496. Pingback: Genesis
 497. Pingback: Bertunga
 498. Pingback: Adelynn
 499. Pingback: slot deposit 5000
 500. Pingback: sub boards
 501. Pingback: baby swing chairs
 502. Pingback: best humidifiers
 503. Pingback: Best soundbar
 504. Pingback: top motherboards
 505. Pingback: Smarthome pets
 506. Pingback: Logitech meetup
 507. Pingback: Instagram Comments
 508. Pingback: situs slot terbaru
 509. Pingback: best cbd method
 510. Pingback: Heriberto
 511. Pingback: Cecilio
 512. Pingback: Bambi
 513. Pingback: Electrician
 514. Pingback: cheap flights
 515. Pingback: pyjamas sale
 516. Pingback: Curso
 517. Pingback: MBA
 518. Pingback: Vigo
 519. Pingback: Escuelas
 520. Pingback: Pontevedra
 521. Pingback: Orense
 522. Pingback: Cursos
 523. Pingback: Coruña
 524. Pingback: slot
 525. Pingback: bee bee cbd
 526. Pingback: wotif brisbane cbd
 527. Pingback: carrefourduweb
 528. Pingback: Safe driving
 529. Pingback: red quinoa
 530. Pingback: is bread vegan
 531. Pingback: cherry pits
 532. Pingback: jujube
 533. Pingback: slot
 534. Pingback: jerseys for sale
 535. Pingback: sbotop
 536. Pingback: Homework Help
 537. Pingback: plus cbd capsules
 538. Pingback: cbd capsules 10mg
 539. Pingback: buy macro dose
 540. Pingback: buy macro dose
 541. Pingback: Costco auto
 542. Pingback: pascalterjanian
 543. Pingback: barrazacarlos
 544. Pingback: homeworkhelp
 545. Pingback: homeworkhelp
 546. Pingback: chiccounsel
 547. Pingback: Eliseo
 548. Pingback: Donna
 549. Pingback: Palacida
 550. Pingback: Florinda
 551. Pingback: Zaylee
 552. Pingback: Fedele
 553. Pingback: Uberto
 554. Pingback: Nicolo
 555. Pingback: Paisley
 556. Pingback: Jenesis
 557. Pingback: Amani
 558. Pingback: Tinsley
 559. Pingback: Amalia
 560. Pingback: Sutton
 561. Pingback: Trinidad
 562. Pingback: Paityn
 563. Pingback: Luciana
 564. Pingback: Princess
 565. Pingback: Robin
 566. Pingback: Meadow
 567. Pingback: Georgina
 568. Pingback: visita
 569. Pingback: jasa backlink judi
 570. Pingback: calendar
 571. Pingback: cialis bathtub
 572. Pingback: regcialist.com
 573. Pingback: Alinuola
 574. Pingback: Pascal Terjanian
 575. Pingback: chilled k9
 576. Pingback: essay helper
 577. Pingback: onlineheadshop
 578. Pingback: head shop smoke
 579. Pingback: what is a bubbler
 580. Pingback: online headshop
 581. Pingback: head ahop
 582. Pingback: Karsyn
 583. Pingback: Brooke
 584. Pingback: Jolie
 585. Pingback: Nazaret
 586. Pingback: CBD Vape Juice
 587. Pingback: Computers
 588. Pingback: agen slot online
 589. Pingback: drug price
 590. Pingback: Background Music
 591. Pingback: Rabattcode
 592. Pingback: Go here
 593. Pingback: Click Here
 594. Pingback: Enter
 595. Pingback: wood resin
 596. Pingback: cbd en mexico
 597. Pingback: laser pointer
 598. Pingback: used cars for sale
 599. Pingback: online terpercaya
 600. Pingback: goblin clan games
 601. Pingback: crypto prices
 602. Pingback: plan invu
 603. Pingback: Security Services
 604. Pingback: anti-ageing
 605. Pingback: kbc lottery winner
 606. Pingback: webmaster paris
 607. Pingback: techwear
 608. Pingback: vintage tees men
 609. Pingback: Gazete keyfi
 610. Pingback: ivermect use
 611. Pingback: anillo tomatero
 612. Pingback: portal
 613. Pingback: canada cbd oil
 614. Pingback: buy cbd
 615. Pingback: cbd gummies
 616. Pingback: best cbd review
 617. Pingback: best cbd review
 618. Pingback: cbd oil
 619. Pingback: sagaming
 620. Pingback: joker123
 621. Pingback: pg
 622. Pingback: Sexygame
 623. Pingback: biobet
 624. Pingback: ufabet
 625. Pingback: soc2audit
 626. Pingback: click reference
 627. Pingback: winlive4d
 628. Pingback: londoniscool.com
 629. Pingback: satta
 630. Pingback: satta
 631. Pingback: US Jobs
 632. Pingback: fluoxetine bulimia
 633. Pingback: viagra samples
 634. Pingback: sildenafil 50 mg
 635. Pingback: Delta 8 Gummies
 636. Pingback: custom boxes
 637. Pingback: visual inspection
 638. Pingback: Förder Helden
 639. Pingback: escitalopram pill
 640. Pingback: cialisthebe.com
 641. Pingback: Wohnsachwerte
 642. Pingback: cialis soft tabs
 643. Pingback: Estonia
 644. Pingback: save insta
 645. Pingback: buy generic viagra
 646. Pingback: 1
 647. Pingback: canada viagra
 648. Pingback: School Holiday
 649. Pingback: location history
 650. Pingback: baby chairs
 651. Pingback: esurance login
 652. Pingback: pragmaticplay
 653. Pingback: viagra generic
 654. Pingback: indocinemax
 655. Pingback: dublajli film izle
 656. Pingback: amoxil 750 mg
 657. Pingback: cialis for bph
 658. Pingback: pg
 659. Pingback: Sexygame
 660. Pingback: slotxoauto
 661. Pingback: pgslotauto
 662. Pingback: Ufa
 663. Pingback: otc viagra
 664. Pingback: jasa backlink edu
 665. Pingback: prednisone 5
 666. Pingback: SEXvGorode
 667. Pingback: bhp poznan
 668. Pingback: 먹튀
 669. Pingback: kbc jio lottery
 670. Pingback: work from home job
 671. Pingback: kbc lottery
 672. Pingback: krt cartridge
 673. Pingback: choices carts
 674. Pingback: ig followers
 675. Pingback: munchkin
 676. Pingback: atlantic puffin
 677. Pingback: purchase cialis
 678. Pingback: Prodotti ikea
 679. Pingback: margin debt chart
 680. Pingback: ivermectin drops
 681. Pingback: slot deposit dana
 682. Pingback: situs slot
 683. Pingback: Kaws Companion
 684. Pingback: money for sale
 685. Pingback: hair vendor
 686. Pingback: brazilian bundles
 687. Pingback: tadalafil femme
 688. Pingback: viagra dosage
 689. Pingback: sildenafil
 690. Pingback: Nordic Naturals

Đã khóa bình luận