Hội nghị Sơ kết chuyên môn cấp tiểu học, học kỳ I năm học 2017-2018

Ông Hồ Phú Trường - Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị

Ông Hồ Phú Trường – Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị

Ngày 08/02/2018, Phòng GDĐT huyện Tháp Mười tổ chức “Hội nghị Sơ kết chuyên môn cấp tiểu học, học kỳ I năm học 2017-2018” với 64 cán bộ quản lý, gồm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng của các trường tiểu học và các trường TH&THCS trong huyện tham dự.

Trong học kỳ I năm học 2017-2018 cấp tiểu học huyện Tháp Mười đã đạt được nhiều kết quả tốt, như: huy động và duy trì sỹ số học sinh đạt 100%, kết quả thực hiện chủ trương “Dạy thật – Học thật” đi vào nề nếp và nâng dần chất lượng, tỷ lệ học sinh hoàn thành các môn học cao hơn cùng kỳ năm trước, các phong trào hội thi được các trường quan tâm, đầu tư và có chất lượng, nhiều trường cải thiện cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tổ chức các hội thảo, thao hội giảng để chia sẻ kinh nghiệm quản lý và công tác chuyên môn,…

Hội nghị cũng đã mạnh dạn đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt chưa đạt được, những mặt còn hạn chế của các đơn vị. Trên cơ sở kết quả thực hiện ở học kỳ I, Phòng GDĐT đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn cấp tiểu học học kỳ II năm học 2017-2018 và những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng học sinh và đi vào thực chất hơn.

Trong hội nghị, có nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất của cán bộ quản lý, có những ý kiến, đề xuất thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong thời gian tới.

048af6b687a81daa0a55539f498b9814 59f6d2b1d2579e1e018627b18f18bf1b 061e2237da03b842810087b6cd8237d2