Kết quả tham gia giao lưu “Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018 – 2019”

Ngày 15 và 16 tháng 02 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp tổ chức giao lưu “Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2018 – 2019”. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười cử chọn 10 em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Quí 1 và 02 giáo viên Trường Tiểu học Phú Điền 1 tham gia giao lưu.

IMG_20190216_163101

Được sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Trường Tiểu học Mỹ Quí 1, Trường Tiểu học Phú Điền 1 và sự tích cực phấn đấu của các em học sinh, giáo viên nên thầy cô và các em học sinh xuất sắc đạt được kết quả cao trong các nội dung giao lưu “Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 – 2019”, kết quả cụ thể:

Giải cá nhân

a) Nội dung giao lưu “Tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông” của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Quí 1

– Em Bùi Quốc Vương đạt giải Nhất;

– Em Huỳnh Hải My đạt giải Nhì;

– Em Võ Trọng Tiến đạt giải Nhì;

– Em Nguyễn Hồng Như Huỳnh đạt giải Ba;

– Em Đoàn Phạm Thiên Nhi đạt giải Ba;

– Em Lê Phương Nhi đạt giải Ba;

– Em Lê Thị Mộng Thơ đạt giải Ba;

– Em Lê Tuyết Vi đạt giải Ba;

– Em Nguyễn Hồng Phương Anh đạt giải Khuyến khích;

– Em Nguyễn Hồng Như Ý đạt giải Khuyến khích.

IMG_20190216_163053 IMG_20190216_163038 IMG_20190216_110908 IMG_20190216_110905 IMG_20190216_110902

b) Nội dung trình bày hoạt động về giáo dục An toàn giao thông

Cô Nguyễn Phú Trung giáo viên Trường Tiểu học Phú Điền 1 đạt giải Nhất.

IMG_20190216_110855

  1. Giải tập thể của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Quí 1

– Nội dung giao lưu “Năng khiếu” đạt giải Nhất;

– Nội dung giao lưu “Vẽ tranh” đạt giải Ba.

Tác giả bài viết: Lương Hoàng Giang