THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

Tên file: Huong-dan-de-cuong-Tuyen-dung-2020-xong.doc
Tải về
Tên file: Thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-tuyen-dung.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục

năm 2020 ở vòng 2

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Căn cứ Kế hoạch số 4911/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tháp Mười thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020 ở vòng 2, cụ thể như sau:

 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2

Tổng số 119 viên chức đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, cụ thể tại 05 phòng thi (kèm theo danh sách).

Danh sách trên được niêm yết tại trụ sở làm việc, Trang Thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại địa chỉ http://pgdthapmuoidt.edu.vn và trên Trang thông tin điện tử Tháp Mười tại điạ chỉ www.thapmuoi.dongthap.gov.vn và gửi email đến các thí sinh dự tuyển.

 1. Đề cương hướng dẫn ôn tập:

(kèm theo hướng dẫn đề cương kiểm tra sát hạch)

 1. Hình thức và thời gian thi vòng 2

Thi vòng 2 bằng hình thức thực hành soạn giáo án.

Thời gian thi vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 02 năm 2021.

 1. Địa điểm thi

Trường THCS thị trấn Mỹ An (địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười).

Đề nghị tất cả viên chức tập trung trước 07 giờ 30 phút ngày 21/02/2021 tại Trường THCS thị trấn Mỹ An (địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười). Khi vào phòng thi thí sinh phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh và tên để giám thị kiểm tra./.

19 thoughts on “THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

 1. Pingback: Arie Baisch
 2. Pingback: Lila Lovely
 3. Pingback: MILF Porn
 4. Pingback: domain-portfolio
 5. Pingback: valentines gift
 6. Pingback: valentine gift
 7. Pingback: aromatherapy
 8. Pingback: Click Here
 9. Pingback: Click Here
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: Click Here
 16. Pingback: Click Here
 17. Pingback: Click Here

Đã khóa bình luận