Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Tên file: Mau-so-01-Don-du-tuyen.doc
Tải về
Tên file: THONG-BAO-TUYEN-DUNG-DON-DANG-KY.rar
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

─────────────────

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Tháp Mười thông báo tuyển dụng viên chức vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Tháp Mười như sau:

  1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm

Nhu cầu cần tuyển dụng vị trí giáo viên, thư viện tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tháp Mười năm học 2020 – 2021, tổng số 109 chỉ tiêu.

  1. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển

* Cấp Mầm non:

– Vị trí giáo viên giảng dạy Mầm non hạng IV: 40 chỉ tiêu;

* Cấp Tiểu học:

– Vị trí giáo viên giảng dạy Tiểu học hạng IV: 25 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Tiểu học hạng IV làm Tổng phụ trách đội: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên giảng dạy Tiểu học hạng IV môn Tiếng anh: 03 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên giảng dạy Tiểu học hạng IV môn Thể chất: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên giảng dạy Tiểu học hạng IV môn Tin học: 10 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên giảng dạy Tiểu học hạng IV môn Âm nhạc: 07 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên giảng dạy Tiểu học hạng IV môn Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí Thư viện viên trung cấp hạng IV: 05 chỉ tiêu;

* Cấp THCS:

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Toán: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Ngữ văn: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Sử: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Địa: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Tiếng anh: 04 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Tin học: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí Thư viện viên trung cấp hạng IV: 01 chỉ tiêu;

 

One thought on “Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

  1. Pingback: Leandro Farland

Đã khóa bình luận